Аналітичні статті

Індексація заробітної плати при підвищенні тарифної ставки

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003р. № 1078 (далі – Постанова № 1078).

Відповідно до Постанови № 1078:

11Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 відсотка.

 

2. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:

оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

 

3. До об'єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема:

виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати;

цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо.

 

4. Оплата праці індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.

 

5. У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, зазначеного у пункті 11 цього Порядку.

 

Приклади проведення індексації грошових доходів населення у разі підвищення тарифної ставки

Приклад 1. Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у липні 2016 р. становить 1875,95 гривні, з них:

1512 гривень – заробітна плата за місяць виходячи з тарифної ставки 9 грн./год. і відпрацьованих 168 робочих годин (робочий тиждень складає 40 годин);

363,95 гривні - індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 25,1 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1450 гривень (1450 х 25,1 : 100 = 363,95).

При цьому у липні 2016 р. відбувається підвищення тарифної ставки працівника на 10 грн./год. Працівник відпрацював повний календарний місяць.

Тарифна ставка працівника після підвищення становить 19 грн./год. (9 + 10).

 

Методика визначення суми підвищення тарифної ставки у розрахунку на місяць у Порядку № 1078 відсутня.

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.2009р. № 228/10/136-09 зазначено:

«У разі порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації при визначенні базового місяця береться заробітна плата в частині постійних складових в розрахунку за повний відпрацьований місяць».

Тому, на мій погляд, необхідно розрахувати суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на повний відпрацьований місяць.

 

Розрахуємо суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на місяць: 10 х 168 (кількість робочих годин у повному відпрацьованому місяці) = 1680 грн.

У зв’язку з тим, що розмір підвищення тарифної ставки у липні (1680 гривень) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (363,95 гривні), сума індексації у місяці підвищення не нараховується.

Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з серпня 2016 року.

 

Приклад 2. Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у липні 2016 р. становить 1659,95 гривні, з них:

1296 гривень – заробітна плата за місяць виходячи з тарифної ставки 9 грн./год. і відпрацьованих 144 робочих годин (робочий тиждень складає 40 годин);

363,95 гривні - індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 25,1 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1450 гривень (1450 х 25,1 : 100 = 363,95).

При цьому у липні 2016 р. відбувається підвищення тарифної ставки працівника на 10 грн./год. Працівник відпрацював 144 години, тобто неповний календарний місяць.

Тарифна ставка працівника після підвищення становить 19 грн./год. (9 + 10).

 

Методика визначення суми підвищення тарифної ставки у розрахунку на місяць у Порядку № 1078 відсутня.

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.2009р. № 228/10/136-09 зазначено:

«У разі порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації при визначенні базового місяця береться заробітна плата в частині постійних складових в розрахунку за повний відпрацьований місяць».

Тому, на мій погляд, необхідно розрахувати суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на повний відпрацьований місяць.

 

Розрахуємо суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на повний відпрацьований місяць: 10 х 168 (кількість робочих годин у повному відпрацьованому місяці) = 1680 грн.

У зв’язку з тим, що розмір підвищення тарифної ставки у липні (1680 гривень) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (363,95 гривні), сума індексації у місяці підвищення не нараховується.

Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з серпня 2016 року.

 

Приклад 3. Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у липні 2016 р. становить 1659,95 гривні, з них:

1296 гривень – заробітна плата за місяць виходячи з тарифної ставки 9 грн./год. і відпрацьованих 144 робочих годин (робочий тиждень складає 40 годин);

363,95 гривні - індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 25,1 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1450 гривень (1450 х 25,1 : 100 = 363,95).

При цьому у липні 2016 р. відбувається підвищення тарифної ставки працівника на 1,5 грн./год. Працівник відпрацював 144 години, тобто неповний календарний місяць.

Тарифна ставка працівника після підвищення становить 10,5 грн./год. (9 + 1,5).

 

Методика визначення суми підвищення тарифної ставки у розрахунку на місяць у Порядку № 1078 відсутня.

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.2009р. № 228/10/136-09 зазначено:

«У разі порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації при визначенні базового місяця береться заробітна плата в частині постійних складових в розрахунку за повний відпрацьований місяць».

Тому, на мій погляд, необхідно розрахувати суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на повний відпрацьований місяць.

 

Розрахуємо суму підвищення тарифної ставки у розрахунку на повний відпрацьований місяць: 1,5 х 168 (кількість робочих годин у повному відпрацьованому місяці) = 252 грн.

У зв’язку з тим, що розмір підвищення тарифної ставки у липні (252 гривні) не перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (363,95 гривні), сума індексації у місяці підвищення визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу: 363,95 – 252 = 111,95 грн.

Оскільки працівник відпрацював неповний робочий місяць сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу, тобто працівнику слід виплатити: 111,95 : 168 (кількість робочих годин у повному відпрацьованому місяці) х 144 (кількість фактично відпрацьованих робочих годин) = 95,96 грн. 

Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з серпня 2016 року.

 

Ониськів Ярослав

Консультант з податків і зборів

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Якщо Ви хочете розрахувати власну індексацію заробітної плати чи індексацію заробітної плати своїх працівників, скористайтесь Калькуляторами поточної та фіксованої індексації заробітної плати.

Please publish modules in offcanvas position.

* поля обов'язкові для заповнення.
Залишилось 1000 символ(ів)