Аналітичні статті

Облік амортизації МНМА

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Який бухгалтерський та податковий облік амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА)?

Бухгалтерський облік 

Відповідно до пп. 5.2.2 ПСБО 7 «Основні засоби» (далі – ПСБО 7) МНМА – це одна із груп основних засобів. 

Відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» такого поняття як МНМА не існує. 

Вартісний критерій для визнання необоротних активів МНМА встановлюється обліковою політикою підприємства. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості (п. 27 ПСБО7). 

Бухгалтерський облік амортизації МНМА наведено у таблиці.  

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Нараховано амортизацію МНМА виробничого призначення

23

132

Нараховано амортизацію МНМА загальновиробничого призначення

91

132

Нараховано амортизацію МНМА адміністративного призначення

92

132

Нараховано амортизацію МНМА, що забезпечують збут продукції

93

132

Нараховано амортизацію МНМА, наданих в операційну оренду

949

132

Нараховано амортизацію невиробничих МНМА

949

132

Нараховано амортизацію МНМА, що належать підприємству та використовуються при виконанні військово-транспортного обов’язку

977

132

Відображено на позабалансовому рахунку нарахування амортизаційних відрахувань за звітний період

 

09 

Відображено на позабалансовому рахунку використання амортизаційних відрахувань за звітний період

09

 

Відображено дохід у сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації безоплатно одержаних МНМА

424

745

Відображено дохід у сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації МНМА, отриманих за рахунок коштів цільового фінансування

69

745

 

Податковий облік 

Згідно з пп. 14.1.138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) МНМА визнаються матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20000 гривень. МНМА не є основними засобами у розумінні ПКУ. 

МНМА належать до 11 групи основних засобів та інших необоротних активів. Мінімально допустимі строки корисного використання для МНМА ПКУ не встановлені (пп. 138.3.3 ПКУ). 

Розрахунок амортизації основних засобів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 ПКУ). 

Відповідно до листа ДФС від 28.10.2016 № 23357/6/99-99-15-02-02-15 «у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів». Такий висновок ДФС робить на підставі того, що МНМА не належать до основних засобів, тому різниць за МНМА згідно зі ст. 138 ПКУ у платника не виникає (аналогічну позицію ДФС займає у своїх листах від 19.01.2017 № 1000/6/99-99-15-02-02-15 та від 02.03.2017 № 4346/6/99-99-15-02-02-15).

Відповідно до п. 138.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті (п. 138.2 ПКУ). 

Якщо скористатись листами ДФС від 28.10.2016 та від 19.01.2017 щодо невідображення у додатку РІ бухгалтерської амортизації МНМА, то існують такі податкові ризики:  

- ДФС може визнати заниження фінансового результату до оподаткування внаслідок того, що фінансовий результат до оподаткування не збільшувався на суму нарахованої амортизації МНМА відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (як зазначалось вище, МНМА належить до однієї з груп основних засобів); 

- амортизація невиробничих МНМА не зменшить фінансового результату до оподаткування.

 

Оскільки МНМА як за національними, так і за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку належать до складу основних засобів, на наш погляд, амортизацію МНМА, нараховану за даними бухгалтерського обліку, слід відображати у рядку 1.1.1 додатку РІ до рядка 03 Декларації.

Враховуючи те, що листи ДФС носять рекомендаційний характер, з метою невідображення у декларації з податку на прибуток нарахованої амортизації МНМА у бухгалтерському обліку рекомендуємо звернутись у ДФС за індивідуальною податковою консультацією з питанням: "Чи відображається у рядку 1.1.1 додатку РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток сума нарахованої амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів за даними бухгалтерського обліку?".

Із шаблоном звернення за податковою консультацією Ви можете ознайомитись тут.

Якщо Ви поділяєте наші статті, календар бухгалтера, калькулятор індексації зарплати та бухгалтерські проведення чи матеріали нашого сайту допомогли Вам, підтримайте наш сайт фінансово. Підтримку можна здійснити на будь-яку суму (детальніше дивіться тут).

Tags:

Please publish modules in offcanvas position.

* поля обов'язкові для заповнення.
Залишилось 1000 символ(ів)